Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

ul. Jasnogórska 23/25 lok. 5, 42-200 Częstochowa e-mail: konrad.papierowski@adwokatura.pl - kom. 600 935 904

Prawo cywilne 

zasiedzenie, rozwód, alimenty, spadek, testament, odszkodowanie

 • stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie,
 • naruszenie posiadania,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • eskmisje,
 • rozwód,
 • separacje,
 • alimenty,
 • podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami,
 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, podział spadku),
 • unieważnienie testamentu,
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowanie za wyrządzone szkody,
 • zadośćuczynienie.

Prawo karne

obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, 

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • obrona w postępowaniu wykonawczym,
 • sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia,
 • sporządzenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Prawo handlowe i gospodarcze

obsługa prawna przedsiębiorców

 • tworzenie, przekształcenie, łączenie i dzielenie spółek handlowych,
 • obsługa prawna zarządów spółek kapitałowych i osób reprezentujących spółki,
 • tworzenie i analiza umów,
 • przeciwdziałanie nieucziwej konkurencji,
 • dochodznie roszczeń z zakresu naruszenia prawa autorskiego, wynalazczego,
 • pomoc w prowadzeniu postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • udział w postępowaniach o stwierdzenie nieważności uchwał, o uchylenie uchwał o wyłączenie wspólników.

Windykacja należności

pozew o zapłatę

 • zabezpieczenia roszczeń,
 • analiza umów pod kątem ryzyka gospodarczego,
 • dochodzenie roszczeń w postępowaniach upominawczych, nakazowych, uproszczonych,
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi.
Copyright Nazwa.pl                                                                                      Zapisz numer swojego adwokata   t e l. + 48   6 0 0  9 3 5   9 0 4