Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

ul. Jasnogórska 23/25 lok. 5, 42-200 Częstochowa e-mail: konrad.papierowski@adwokatura.pl - kom. 600 935 904

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to nowe unijne prawo, które w zupełnie inny, niż dotychczas, sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach. RODO obowiązuje wszystkie podmioty mające osobowość prawną, które przetwarzają dane osób fizycznych. To nie tylko urzędy, stowarzyszenia, fundacje, duże instytucje finansowe czy firmy ubezpieczeniowe, ale również niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa. Również przedsiębiorcy przetwarzający dane osobowe muszą dostosować się do nowych przepisów.

Każda firma musi wdrożyć szereg procedur koniecznych do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Każda firma musi zrobić wszystko, żeby przetwarzać dane zgodnie z prawem, żeby respektować rozbudowane prawa osób, których dane są przetwarzane, żeby uniknąć wycieku danych osobowych, czy w końcu żeby uniknąć olbrzymich kar finansowych.

Przed przystąpieniem do wdrożenia ochrony danych osobowych każdy podmiot przetwarzający dane osobowe musi określić jakie dane osobowe i w jakim celu przetwarza.
Wdrożenie firmy do wymogów RODO – oferta Kancelarii.

  1. Sprawdzenie stanu faktycznego: jakie dane osobowe są przetwarzane, ile osób je przetwarza i w jaki sposób.

  2. Analiza infrastruktury informatycznej i zabezpieczeń fizycznych i organizacyjnych.

  3. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgodnej z RODO.

  4. Szkolenie podstawowe (lub szkolenia cykliczne) osób przetwarzających dane osobowe.


Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.

 

Copyright Nazwa.pl                                                                                      Zapisz numer swojego adwokata   t e l. + 48   6 0 0  9 3 5   9 0 4