Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

ul. Jasnogórska 23/25 lok. 5, 42-200 Częstochowa e-mail: konrad.papierowski@adwokatura.pl - kom. 600 935 904

Cennik usług

Wynagrodzenie za usługi adwokackie są ustalane w drodze indywidualnej umowy z klientem. Zanim Kancelaria przystąpi do świadczenia usług, poza wypadkami wyjątkowymi, strony ustalają wynagrodzenie, które obejmuje honorarium jak i zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

W celu ustalenia wysokości wynagrodzenia Kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Copyright Nazwa.pl                                                                                      Zapisz numer swojego adwokata   t e l. + 48   6 0 0  9 3 5   9 0 4